Aktuelt


Influensavaksine 2021

13. oktober 2021 kl. 10:44

Vaksinasjon for drop-in utan timeavtale på Elvatun mandag 1/11 kl 14-18 og torsdag 4/11 kl 10-18. Influensavaksinen og vaksinasjonen er gratis. Du kan og får pneumokokkvaksine (lungebetennelsevaksine), prisen for denne er framleis uviss. Vaksinasjon hjå fastlegen er og mogeleg, eigendel kr 50 for dei som ikkje har frikort. 

Ein må sjølv ordna seg skyss til vaksinasjonslokalet.

Studiepermisjon, vikarar og legestudent våren 2021.

14. april 2021 kl. 10:11

Unni Solem har 8 vekers studiepermisjon for å delta i forskingsprosjekt om koronautbrotet i Ulvik februar 2021.

Pasientane vert ivaretekne av legevikarane  Vilhelm Koefoed(i april) og Anders Hoel Gabrielsen(i mai), saman med dr Marie F Bullita. Frå 19/4 og i 6 veker er  6.års legestudent Ole Johan Sørhaug utplassert hos oss, han vil også delta i pasientbehandlinga. 

Solem vil framleis ha smittevernansvar og kommuneoverlegefunksjonen. Vaksinasjonsprogrammet held fram som planlagt, og alle pasientar skal få den hjelp dei treng!

Legekontoret stengt fredag 13.11.2020

6. november 2020 kl. 09:29

På grunn av internt kurs er kontoret stengt fredag 13/11-2020. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring Eidfjord legekontor 53 67 35 50. Ved livstruande situasjon. Ring 113. 

Telefonen vår vert besvart av sentralbordet Ulvik herad mellom 9 og 14. 

Vi er på plass igjen mandag 16/11, då tek vi oss av det som kunne venta. Om du vil senda oss melding, kan du gjera det via innlogging på helsenorge.no eller via denne sida her. 

Beste helsing kommunelegane. 

Influensavaksine 2020

7. oktober 2020 kl. 09:50

Vaksinane kjem ca 15/10. 

I år vert vaksinasjonen annleis grunna corona-pandemien. For å ivareta smittevernomsyn, unngå trengsel på venterom og kunne halda naudsynt avstand på 1 meter, gjer vi følgjande:

 • Vaksinasjon  kl 15-17 desse dagane: 20/10, 21/10, 22/10, 27/10, 28/10, 29/10.
 • Oppmøte i puljer på 9 personar, kl 15.00-15.30-16.00
 • Alle som skal ha vaksine må avtala tid på førehand, ring legekontoret 56527040
 • Inngang via helsestasjonen sitt venterom, inngang Skeiesvegen 5. Sprit hendene.
 • Observasjon i 20 min etter vaksine: På legekontoret sitt venterom, korridor og møterom. Ingen servering av kaffe eller kjeks.
 • Prisen for vaksinasjon er lågare enn tidlegare år fordi Helfo dekkar det meste av kostnadane. Dette er tiltak frå styresmaktene for å auka talet på influensavaksinerte. Vaksinasjon kostar kr 50 i eigenandel, og dersom du har frikort- kr 0.
 • Vaksine mot lungebetennelse kostar kr 275,-
 • Dei som har legetime utover hausten: Få vaksine i starten av konsultasjonen, så slepp du observasjonstid på venterom etterpå.

 

Kven bør ta vaksine? Tilråding frå Folkehelsa og WHO er:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande gris. 

Her kan du lesa meir:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

 

Coronavirus, spørsmål?

3. mars 2020 kl. 16:16

 

 • Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Vi er her!
 • Prøvetaking for Covid-19 i Ulvik mandag, onsdag og fredag kl 11, utanfor Omsorgstunet. Ring legekontoret på førehand og meld deg.
 • Om du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Medisinstudent frå 2020

14. februar 2020 kl. 16:52

Vi får utplassert ein medisinstudent frå Universitetet i Bergen ein periode på 6 veker om våren, og ein tilsvarande periode om hausten. Studenteb skal arbeida saman med og under rettleiing av Unni Solem og Marie Bullita. Studenten er i sitt siste studieår og har lisens som lege. Ta godt imot studenteane våre, slik at dei forstår kor bra det er å jobba i allmennmedisin i ein liten kommune!

Kommunelegen.

Ny kommunejordmor!

22. august 2019 kl. 08:36

Sigrun Fenne har avslutta arbeidet som jordmor og er no pensjonist. Tusen takk for alle mødre og born du har gitt trygg oppfølging i svangerskap og barseltid gjennom åra! 

Ny jordmor Mari Håheim Mykkeltvedt starta 1.sept 2019, ho arbeider ved fødeavdelinga Voss sjukehus. Velkomen!

Time hjå jordmor kan tingast ved legekontoret. 

Personvern GDPR-direktivet

8. oktober 2018 kl. 15:26

Sjå under Mer- lenker for å lesa om korleis vi behandlar fortruleg informasjon.

Ledig plass på legelister

5. oktober 2018 kl. 14:16

Begge legane våre har no ledige plassar på sine fastlegelister. 

Ny turnuslege 1.september 2018

9. september 2018 kl. 21:09

Velkomen til vår nye turnuslege Ane Marthe Helland som jobbar hos oss frå 1.9.2018-28.2.2019. No heiter det forresten ikkje lenger turnuslege, men Lis1 (Lege i spesialisering). Ho vil vanlegvis vera i Ulvik onsdagar og fredagar, i Granvin dei andre dagane.

Ny fastlege sommaren 2018!

13. juni 2018 kl. 10:54

Vi har fått tilsett ny fastlege frå 18.06.2018. Marie Francoise Bullita. Alle som får henne som fastlege vil om kort tid få tilsendt brev frå Helfo. Ho er italiensk, men snakkar tydeleg og godt forståeleg norsk. Ho bur på Voss og vil halda fram med det. Ta godt imot henne! 

Våren 2018

11. desember 2017 kl. 13:59

Dr Mihkel Helemaa slutta dessverre 15/12-2017. Legestilling har vore utlyst 1 gong, dessverre resulterte det ikkje i tilsetjing. Vi lyser ut på nytt i mars. Inntil vidare er det Unni Solem som har ansvar for begge legelistene, så pasientar må framleis ta kontakt med kommunelegekontoret. Vi vil få hjelp nokre dagar frå Eidfjord, lege Torbjørn Bjotveit.

Turnuslege 2 dagar i veka frå 1.3.2018

 

LEGEVAKT

9. juli 2015 kl. 13:02

Når det står om liv, ring 113

Legevakt kl 16-08: Voss og omegn interkommunale legevakt er lokalisert på Voss sjukehus. Her er 2 legar på vakt kveld/ helg, 1 lege om natta. Legevakta dekkjer kommunane Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin og Eidfjord.

 

Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral.

 

Om du er på reise, og må koma i kontakt med Voss og omegn interkommunale legevakt, ring 56 53 04 30.

 

 

 

 

 

 

Blodprøvetaking

10. desember 2013 kl. 11:42

Vi tek no blodprøvar alle dagar. Prøvane vert sende med ekspresspost og analyserte ved Haukalend universitetssjukehus dagen etterpå. Dei fleste prøvesvar får vi elektronisk overført dagen etter prøvetaking. På grunn av postgangen må du kome før 13.30. På fredagar.

Tinging av time

10. desember 2013 kl. 11:41

Vi vil svara deg innan ein dag på tinging av vanleg time. Dersom det er eit problem som du meiner det hastar med, må du ringa 56527040 i staden for sms.

Medisintinging

10. desember 2013 kl. 11:40

Vi får som ein hovudregel medisin sendt til medisinutsalet på Coop dagen etter at du sender oss melding. Dersom du treng medisin same dag, må du anten henta på apoteket sjølv eller vi må bestilla før kl 09.30. Dersom det hastar, er det nok best at du ringer oss.

Åpningstider

mandag-fredag:08.30-16.00
Laurdag: Stengt
Søndag: Stengt
Telefontid alle åpningsdager:
kl. 08.30-16.00

Ved trong for rask hjelp, ring: 40007142

Adresse

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK
Vis kart

Kontakt oss

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK

Telefon: 56 52 70 40
Faks: 56526199