Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Gunnlaug Lekve

Helsesjukepleiar

Telefon 56 52 70 42 eller 40007143

Helsesjukepleiar (tidlegare kalla helsesøster) er tilgjengeleg måndag-fredag, men kan vera på ein av skulane. Om du ikkje får svar, ring legekontoret 56527040.

Mari Håheim Mykkeltvedt

Jordmor

Mari starta som kommunejordmor 1.september 2019. Ho har hovudstillinga si ved fødeavdelinga Voss sjukehus. Har permisjon frå sommaren 2020. Vikar er kommunejordmor i Eidfjord, Ida Tordal. Ho kjem til Ulvik omlag annakvar veke. Kontakt legekontoret for timetinging. 

Marie Francoise Bullita

Fastlege

Marie er italiensk med legeutdanninga frå Sardinia. Ho har 2-3 års erfaring med indremedisin i Tyskland. Norsk autorisasjon frå 2018. Ho starta spesialisering i allmennmedisin då ho tok til i jobben som fastlege i Ulvik 18.06.2018.

Har ansvar som sjukeheimslege. Pasientkonsultasjonar 3-4 dagar per veke.

Martina Müller

Legesekretær-vikar

Vikarjobb ved legekontoret frå hausten 2019, ho starta med ein opplæringsperiode. Ho har utdanninga si frå Tyskland, flytta til Ulvik med familien i 2019. Vi ber pasientane ha tålmod med at det tek tid å læra seg perfekt norsk! 

Minna Øydvin

Sjukepleiar

Ho har tilleggsutdanning i rehabilitering.

Fri onsdagar.

Siri Håheim

Psykiatrisk sjukepleiar

Direktetelefon: 40007152 el 56 52 70 52

Ho er på kontoret i Sentrumsbygget dei fleste dagar, men hjelper også til på legekontoret ved behov. Er no formelt knytt til pleie- og omsorg.

Fri annakvar torsdag.

Sonja Rondestveit Steen

Helsesekretær

Har fri tirsdagar.

Unni Solem

Kommuneoverlege

Er utdanna i Bergen, har arbeidd i Ulvik sidan 1987. Godkjent spesialist i allmennmedisin i 2000. Ho er også spesialist i Samfunnsmedisin. Pasientkonsultasjonar mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Elles administrativt arbeid som kommuneoverlege.

Åpningstider

mandag-fredag:08.30-16.00
Laurdag: Stengt
Søndag: Stengt
Telefontid alle åpningsdager:
kl. 08.30-16.00

Ved trong for rask hjelp, ring: 40007142

Adresse

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK
Vis kart

Kontakt oss

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK

Telefon: 56 52 70 40
Faks: 56526199