Velkomen til heimesida vår. Vi ønsker å gjera kontakten med oss så enkel som mogleg. Difor er det tilrettelagt for tinging av time eller resept via SMS på denne sida. Du vil i tillegg finna ein del informasjon om legesenteret her. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon dersom du ønskjer det.

Vi legg vekt på å ha kort ventetid på vanlege timeavtalar, og vi har rom for å ta imot øyeblikkeleg hjelp kvar dag.

NYTTIG INFORMASJON


Influensavaksine 2021

13. oktober 2021 kl. 10:44

Vaksinasjon for drop-in utan timeavtale på Elvatun mandag 1/11 kl 14-18 og torsdag 4/11 kl 10-18. Influensavaksinen og vaksinasjonen er gratis. Du kan og får pneumokokkvaksine (lungebetennelsevaksine), prisen for denne er framleis uviss. Vaksinasjon hjå fastlegen er og mogeleg, eigendel kr 50 for dei som ikkje har frikort. 

Ein må sjølv ordna seg skyss til vaksinasjonslokalet.

Studiepermisjon, vikarar og legestudent våren 2021.

14. april 2021 kl. 10:11

Unni Solem har 8 vekers studiepermisjon for å delta i forskingsprosjekt om koronautbrotet i Ulvik februar 2021.

Pasientane vert ivaretekne av legevikarane  Vilhelm Koefoed(i april) og Anders Hoel Gabrielsen(i mai), saman med dr Marie F Bullita. Frå 19/4 og i 6 veker er  6.års legestudent Ole Johan Sørhaug utplassert hos oss, han vil også delta i pasientbehandlinga. 

Solem vil framleis ha smittevernansvar og kommuneoverlegefunksjonen. Vaksinasjonsprogrammet held fram som planlagt, og alle pasientar skal få den hjelp dei treng!

Legekontoret stengt fredag 13.11.2020

6. november 2020 kl. 09:29

På grunn av internt kurs er kontoret stengt fredag 13/11-2020. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring Eidfjord legekontor 53 67 35 50. Ved livstruande situasjon. Ring 113. 

Telefonen vår vert besvart av sentralbordet Ulvik herad mellom 9 og 14. 

Vi er på plass igjen mandag 16/11, då tek vi oss av det som kunne venta. Om du vil senda oss melding, kan du gjera det via innlogging på helsenorge.no eller via denne sida her. 

Beste helsing kommunelegane. 

Åpningstider

mandag-fredag:08.30-16.00
Laurdag: Stengt
Søndag: Stengt
Telefontid alle åpningsdager:
kl. 08.30-16.00

Ved trong for rask hjelp, ring: 40007142

Adresse

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK
Vis kart

Kontakt oss

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK

Telefon: 56 52 70 40
Faks: 56526199