Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Vi ønsker å gjera kontakten med oss så enkel som mogleg. Difor er det tilrettelagt for tinging av time eller resept via SMS på denne sida. Du vil i tillegg finna ein del informasjon om legesenteret her. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon dersom du ønskjer det.

Vi legg vekt på å ha kort ventetid på vanlege timeavtalar, og vi har rom for å ta imot øyeblikkeleg hjelp kvar dag.

NYTTIG INFORMASJON


Influensavaksine 2020

7. oktober 2020 kl. 09:50

Vaksinane kjem ca 15/10. 

I år vert vaksinasjonen annleis grunna corona-pandemien. For å ivareta smittevernomsyn, unngå trengsel på venterom og kunne halda naudsynt avstand på 1 meter, gjer vi følgjande:

 • Vaksinasjon  kl 15-17 desse dagane: 20/10, 21/10, 22/10, 27/10, 28/10, 29/10.
 • Oppmøte i puljer på 9 personar, kl 15.00-15.30-16.00
 • Alle som skal ha vaksine må avtala tid på førehand, ring legekontoret 56527040
 • Inngang via helsestasjonen sitt venterom, inngang Skeiesvegen 5. Sprit hendene.
 • Observasjon i 20 min etter vaksine: På legekontoret sitt venterom, korridor og møterom. Ingen servering av kaffe eller kjeks.
 • Prisen for vaksinasjon er lågare enn tidlegare år fordi Helfo dekkar det meste av kostnadane. Dette er tiltak frå styresmaktene for å auka talet på influensavaksinerte. Vaksinasjon kostar kr 50 i eigenandel, og dersom du har frikort- kr 0.
 • Vaksine mot lungebetennelse kostar kr 275,-
 • Dei som har legetime utover hausten: Få vaksine i starten av konsultasjonen, så slepp du observasjonstid på venterom etterpå.

 

Kven bør ta vaksine? Tilråding frå Folkehelsa og WHO er:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande gris. 

Her kan du lesa meir:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

 

Coronavirus, spørsmål?

3. mars 2020 kl. 16:16

 

 • Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du trur du er smitta, ring fastlegen din. Vi er her!
 • Prøvetaking for Covid-19 i Ulvik mandag, onsdag og fredag kl 11, utanfor Omsorgstunet. Ring legekontoret på førehand og meld deg.
 • Om du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Medisinstudent frå 2020

14. februar 2020 kl. 16:52

Vi får utplassert ein medisinstudent frå Universitetet i Bergen ein periode på 6 veker om våren, og ein tilsvarande periode om hausten. Studenteb skal arbeida saman med og under rettleiing av Unni Solem og Marie Bullita. Studenten er i sitt siste studieår og har lisens som lege. Ta godt imot studenteane våre, slik at dei forstår kor bra det er å jobba i allmennmedisin i ein liten kommune!

Kommunelegen.

Åpningstider

mandag-fredag:08.30-16.00
Laurdag: Stengt
Søndag: Stengt
Telefontid alle åpningsdager:
kl. 08.30-16.00

Ved trong for rask hjelp, ring: 40007142

Adresse

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK
Vis kart

Kontakt oss

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK

Telefon: 56 52 70 40
Faks: 56526199