Viktig informasjon om Koronaviruset

Velkomen til heimesida vår. Vi ønsker å gjera kontakten med oss så enkel som mogleg. Difor er det tilrettelagt for tinging av time eller resept via SMS på denne sida. Du vil i tillegg finna ein del informasjon om legesenteret her. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon dersom du ønskjer det.

Vi legg vekt på å ha kort ventetid på vanlege timeavtalar, og vi har rom for å ta imot øyeblikkeleg hjelp kvar dag.

NYTTIG INFORMASJON


Studiepermisjon, vikarar og legestudent våren 2021.

14. april 2021 kl. 10:11

Unni Solem har 8 vekers studiepermisjon for å delta i forskingsprosjekt om koronautbrotet i Ulvik februar 2021.

Pasientane vert ivaretekne av legevikarane  Vilhelm Koefoed(i april) og Anders Hoel Gabrielsen(i mai), saman med dr Marie F Bullita. Frå 19/4 og i 6 veker er  6.års legestudent Ole Johan Sørhaug utplassert hos oss, han vil også delta i pasientbehandlinga. 

Solem vil framleis ha smittevernansvar og kommuneoverlegefunksjonen. Vaksinasjonsprogrammet held fram som planlagt, og alle pasientar skal få den hjelp dei treng!

Legekontoret stengt fredag 13.11.2020

6. november 2020 kl. 09:29

På grunn av internt kurs er kontoret stengt fredag 13/11-2020. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring Eidfjord legekontor 53 67 35 50. Ved livstruande situasjon. Ring 113. 

Telefonen vår vert besvart av sentralbordet Ulvik herad mellom 9 og 14. 

Vi er på plass igjen mandag 16/11, då tek vi oss av det som kunne venta. Om du vil senda oss melding, kan du gjera det via innlogging på helsenorge.no eller via denne sida her. 

Beste helsing kommunelegane. 

Influensavaksine 2020

7. oktober 2020 kl. 09:50

Vaksinane kjem ca 15/10. 

I år vert vaksinasjonen annleis grunna corona-pandemien. For å ivareta smittevernomsyn, unngå trengsel på venterom og kunne halda naudsynt avstand på 1 meter, gjer vi følgjande:

 • Vaksinasjon  kl 15-17 desse dagane: 20/10, 21/10, 22/10, 27/10, 28/10, 29/10.
 • Oppmøte i puljer på 9 personar, kl 15.00-15.30-16.00
 • Alle som skal ha vaksine må avtala tid på førehand, ring legekontoret 56527040
 • Inngang via helsestasjonen sitt venterom, inngang Skeiesvegen 5. Sprit hendene.
 • Observasjon i 20 min etter vaksine: På legekontoret sitt venterom, korridor og møterom. Ingen servering av kaffe eller kjeks.
 • Prisen for vaksinasjon er lågare enn tidlegare år fordi Helfo dekkar det meste av kostnadane. Dette er tiltak frå styresmaktene for å auka talet på influensavaksinerte. Vaksinasjon kostar kr 50 i eigenandel, og dersom du har frikort- kr 0.
 • Vaksine mot lungebetennelse kostar kr 275,-
 • Dei som har legetime utover hausten: Få vaksine i starten av konsultasjonen, så slepp du observasjonstid på venterom etterpå.

 

Kven bør ta vaksine? Tilråding frå Folkehelsa og WHO er:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande gris. 

Her kan du lesa meir:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

 

Åpningstider

mandag-fredag:08.30-16.00
Laurdag: Stengt
Søndag: Stengt
Telefontid alle åpningsdager:
kl. 08.30-16.00

Ved trong for rask hjelp, ring: 40007142

Adresse

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK
Vis kart

Kontakt oss

Ulvik kommunelegekontor og helsestasjon
Skeiesvegen 7
5730 ULVIK

Telefon: 56 52 70 40
Faks: 56526199